ساخت سفارشی

ایرواشر صنعتی
ژانویه 11, 2017
کولر
کولر آبی سلولزی
ژانویه 11, 2017
شرکت تهیوه سپهر در زمینه طراحی تولید و اجرای سیستم های تهویه مطبوع فضای وسیع بسیار موفق بوده و توانسته است سیستم هایی با مصرف انرژی بسیار کم و درعین حال پر قدرت ارائه نماید.

انواع سفارشات بر اساس مشتری پذیرفته می شود


کاتالوگ محصولات تهویه سپهر