راهنمای پکیج پادوا padova-bit-w25s
تلفن تماس مرکزی پادوا:  88814916    -    021
خطای E04
این خطا زمانی رخ میدهد که فشار آب درون سیستم گرمایشی کاهش یا افزایش بیش از حد داشته باشد.
محدوده تعریف شده فشار آب 0.5 الی 2.5  بار میباشد ، بنابرین اگر فشار آب خارج از این محدوده باشد خطای E04 نمایان میشود.
رفع خطای E04
ابتدا مطابق شکل زیر ، اهرمک سمت چپ(شماره1)  را بسمت چپ بگردانید تا نوک اهرمک روی علامت خورشید   قراربگیرد .
 دراین حالت مطابق شکل زیر میزان فشار آب روی صفحه به نمایش در میآید.
توجه : هنگامیکه دمای آب درون سیستم خنک میباشد (دمای حدود 25 درجه سانتیگراد) فشار روی  1.2 بار تنظیم شود.
جهت افزودن فشار آب از شیر پرکن (استیل با دسته مشکی رنگ) که در شکل زیر نشان داده شده است استفاده نمایید. جای این شیر در کف پکیج میباشد. 
جهت کاستن فشار آب و یا تخلیه آب سیستم گرمایش فقط و فقط از شیر تخلیه (پلاستیکی سفید رنگ) که در شکل زیر نشان داده شده است استفاده نمایید. جای این شیر در سمت راست کف پکیج میباشد.